===== ERROR =====
Women arts center Gorazdevac
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
9.725 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
3.890 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
5.835 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Merel Roolvink
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
24/06/2013
Aktiviteti u përditësua më:
24/06/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Women arts center Gorazdevac
PMN ID: 
1120102224988

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Through arts workshops, sewing, dancing, acting reach integration of women and girls in Gorazdevac, a Serbian enclave.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  26/06/2013
Data fillestare e përfundimit:  26/06/2014
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Peja] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15170-Organizatat dhe institucionet e grave për barazi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet e planifikuara
Planned
26/06/2014
9.725   Euro
Subtotal Planned Commitments: 9.725 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
26/06/2014
5.835   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 5.835 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
26/06/2013
3.890   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 3.890 Euro    


 
ZOTIMET TOTALE TË PLANIFIKUARA: 9.725 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 5.835 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 3.890 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: