===== ERROR =====
Onlending to Micro, Small and Medium sized enterprises (Bmz nr. 2020 95 941)
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
15.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Premtim Islami
E krijuar në hapësirën e punës:
Germany - Ekipi
Njehsimi:
Po
Aktiviteti i krijuar në:
05/03/2010
Aktiviteti u përditësua më:
26/06/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Onlending to Micro, Small and Medium sized enterprises (Bmz nr. 2020 95 941)
PMN ID: 
11201020265

Statusi :  I anuluar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

 

To assist the micro-, small- and medium-sized enterprises by providing financing for investments to improve their productivity and their competitiveness and to generate employment

 


Përshkrimi : 

 

Loan will be provided to Financial Partner to finance sub-loans granted to sub-borrowers for the financing of Programmes of micro-, small and medium-sized enterprises in the Republic of Kosovo.

 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  13/02/2009
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 240 - SHËRBIMET BANKARE DHE FINANCIARE - 2409 - Shërbime Bankare dhe Financiaqre (nën-sektor) - 24030- Ndërmjetësuesit financiarë të sektorit formal (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA - Other swg economy trade and industry (includes mineral and mining resources, financial sector policy and financial intermediaries support) (100.0)%

Financim
Id-ja e organizatës financuese : BMZ
Emri i organizatës : Qeveria Gjermane
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Hua
Instrumenti financiar : Investim kapital
Zotimet aktuale
Actual
13/02/2009
15.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 15.000.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 15.000.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • KfW

Agjencia përfituese
  • Procredit Bank

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: