===== ERROR =====
History of Kosovo in History books of Kosovo, ALbania, Serbia & Macedonia
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
13.500 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
10.800 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
2.700 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Merel Roolvink
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
24/07/2013
Aktiviteti u përditësua më:
24/07/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
History of Kosovo in History books of Kosovo, ALbania, Serbia & Macedonia
PMN ID: 
1120102225108

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Carry out a comparative study of the history of Kosovo in school curricula in Kosovo, Albania, Serbia and Macedonia.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  22/07/2013
Data fillestare e përfundimit:  22/10/2014
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Albania]

[Kosova] 100%

[Macedonia]

[Serbia]

Niveli i zbatimit: Rajonal

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 111 - Edukimi - Niveli nuk është specifikuar - 11182 - Hulumtime arsimore (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Arsimi i lartë, hulumtimi dhe inovacioni (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
22/10/2014
13.500   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 13.500 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
22/10/2014
2.700   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 2.700 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
25/07/2013
10.800   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 10.800 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 13.500 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 2.700 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 10.800 Euro  
Norma e shpërndarjes : 80%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: