===== ERROR =====
Civilian Police International
Izvozi na PDF Izvozi na Word
Informacija o Finansiranju  (Euro)
Ukupna Aktuelna Obaveza:
48.191.600,02 Euro
Ukupna Planirana Obaveza:
0 Euro
Ukupne Aktuelne Isplate:
0 Euro
Ukupne Planirane Isplate:
0 Euro
Dodatne Informacije
Aktivnost je Kreirana Od:
Alexander Gupman
Kreirano u radnom prostoru:
Other USG - Tim
Računanje:
Ne
Aktivnost je Kreirana Na:
12/04/2010
Aktivnost je ažurirana na :
13/04/2010
 
Identifikacija
Naslov Projekta: 
Civilian Police International
PUP ID: 
11201061510

Status:  U toku
Razlog Statusa: 
Ciljevi: 

Opis: 

Povezani Projekti: 

Rezultati: 


Budžet
Aktivnost je Bez Budžeta


Organizacije o Finansiranju i ID-evi o Unutrašnjem Projektu: 
  • [United States Department of State ]

Planiranje

Aktuelni Datum Početka:  08/12/2008
Originalni Datum Završetka : 
Aktuelni Datum Završetka: 
Lokacija
Nivo Implementacije: Nacionalna

Mesto Implementacije: Država

Sektori
Sektor OECD/DAC
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY - 152 - Conflict prevention and resolution, peace and security - 15220 - Civilian peace-building, conflict prevention and resolution (100.0)%

Sektor Radne Grupe
Sector Working Group - OTHER (100.0)%

Finansiranje
Ime Organizacije : United States Department of State
Organization Role : donator
Vrsta Pomoći : Grant
Finansijski Instrument : Tehnička Saradnja / Pomoć
Aktuelne Obaveze
Actual
08/12/2008
17.766.997,95   Euro
Actual
08/12/2009
15.320.002,72   Euro
Actual
08/12/2010
15.104.599,35   Euro
POD-AKTUELNE OBAVEZE: 48.191.600,02 Euro    


 
UKUPNE AKTUELNE OBAVEZE: 48.191.600,02 Euro  
Povezani Dokumenti
Povezane Organizacije
Agencija za Implementaciju
  • United States Department of State

Korisnička Agencija
  • N/A Beneficiary Organization

Agencija za Ugovaranje
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Kontakt Informacije
Kontakt Informacija Donatorskog finansiranja: