===== ERROR =====
Civilian Police International
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
48.191.600,02 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Alexander Gupman
E krijuar në hapësirën e punës:
Other USG - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
12/04/2010
Aktiviteti u përditësua më:
13/04/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Civilian Police International
PMN ID: 
11201061510

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  08/12/2008
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 152 - Parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve, paqes dhe sigurisë - 15220 - Ndërtimi i paqes civile, parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
08/12/2008
17.766.997,95   Euro
Actual
08/12/2009
15.320.002,72   Euro
Actual
08/12/2010
15.104.599,35   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 48.191.600,02 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 48.191.600,02 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: