===== ERROR =====
International Civilian Office
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
210.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Besar Dinarama
E krijuar në hapësirën e punës:
Estonia - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
19/04/2012
Aktiviteti u përditësua më:
13/08/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
International Civilian Office
PMN ID: 
1120101331938

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

International Steering Group
 


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15130-Zhvillimet ligjore dhe gjyqësore (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT - Gjyqësori (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Estonia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2009
64.000   Euro
Actual
01/01/2010
73.500   Euro
Actual
01/01/2011
72.500   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 210.000 Euro    


 
Gjithsej disbursimet aktuale: 210.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Qeveria e Kosovës

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: