===== ERROR =====
Centar za Razvoj Lokalnih Sredina
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
5.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
21/11/2013
Aktiviteti u përditësua më:
21/11/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Centar za Razvoj Lokalnih Sredina
PMN ID: 
1120102576252

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Support for work with moderate Serbs


Përshkrimi : 

The grant provided supplementary funds to Mr. Branko Jurisic and his NGO for their broader endeavors in working with the K-Serb community


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

The grant was used mostly as support for the running costs of CLRS operations and it cannot be said that it produced any tangible outputsBuxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Mitrovica Veriore ] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 152 - Parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve, paqes dhe sigurisë - 15220 - Ndërtimi i paqes civile, parandalimi dhe zgjidhja e konflikteve (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2008
5.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 5.000 Euro    


 
Gjithsej disbursimet aktuale: 5.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: