===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
4.406 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
21/11/2013
Aktiviteti u përditësua më:
22/11/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Sokolica Monastery
PMN ID: 
1120102576250

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Construction of a rain water reservoir with the capacity of 12 000 litres at the Sokolica Monastery in Zvecan


Përshkrimi : 

The Orthodox Monastery of Sokolica in Northern Kosovo faced problems with water supply during the summers. It therefore approached the Embassy through the regional UNMIK office in order to support the construction of two water reservoirs, one for rain collection and one for water storage. The grant from the Embassy enabled the construction of the rain reservoir.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

The work were completed.Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Zveçan] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2008
4.406   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 4.406 Euro    


 
Gjithsej disbursimet aktuale: 4.406 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: