===== ERROR =====
IPA 2009 - Support to Culture Youth and Sport
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
14.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Aferdita Tahiri
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
24/08/2010
Aktiviteti u përditësua më:
11/10/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2009 - Support to Culture Youth and Sport
PMN ID: 
1120104648

Statusi :  Të planifikuara
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET - 1609 - infrastruktura të tjera sociale dhe shërbimet (nën-sektor) - 16061 - Kultura dhe argëtimi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
31/07/2009
1.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 1.000.000 Euro    


Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : në natyrë/furnizime
Zotimet aktuale
Actual
31/07/2009
2.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 2.000.000 Euro    


Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Investim kapital
Zotimet aktuale
Actual
31/07/2009
9.500.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 9.500.000 Euro    


Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
31/07/2009
1.500.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 1.500.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 14.000.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: