===== ERROR =====
“Bunateka” project #2
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
9.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
28/11/2013
Aktiviteti u përditësua më:
28/11/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
“Bunateka” project #2
PMN ID: 
1120102576651

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

the construction of a library in the primary school of the village of Celine, municipality of Rahovec, and its equipment with books.


Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2010
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Rahovec] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 111 - Edukimi - Niveli nuk është specifikuar - 11120 - Objektet dhe trajnimet arsimore (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - YOUTH (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
04/06/2010
9.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 9.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 9.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: