===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
1.180.950,75 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
1.180.950,75 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Sezi Anaç
E krijuar në hapësirën e punës:
Turkey - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
26/08/2010
Aktiviteti u përditësua më:
07/09/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Higher Education
PMN ID: 
11201087666

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Capacity Building in the Education Sector


Përshkrimi : 

The project involves providing scholarship to students who would like to obtain undergraduate and graduate degrees  (masters and PhD) in universities in Turkey. At the moment, 473 students from Kosovo are studying in Turkey with these scholarships. Scholarships cover accommodation, tuition, per diem and other type of educational expenses.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 

473 students are currently receiving their higher education in Turkey



Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit:

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 111 - Edukimi - Niveli nuk është specifikuar - 11120 - Objektet dhe trajnimet arsimore (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Arsimi parauniversitar (para-arsimi i mesëm dhe arsimi i përgjithshëm) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Turqisë
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2010
1.180.950,75   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 1.180.950,75 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2010
1.180.950,75   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 1.180.950,75 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 1.180.950,75 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 1.180.950,75 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Ambasada e Turqisë

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: