===== ERROR =====
“Making democracy work where transition seems to fail” Western Balkans seminar for civil society organizations
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
5.484 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
5.484 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
03/12/2013
Aktiviteti u përditësua më:
03/12/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
“Making democracy work where transition seems to fail” Western Balkans seminar for civil society organizations
PMN ID: 
1120102576825

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The activity will gather people engaged in civil society from 10 countries and the main issues to be addressed are: malfunctioning of democracy in the Western Balkans and role and importance of social capital and civil society in democracy building.


Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15150-Pjesëmarrja demokratike dhe shoqëria civile (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/01/2011
5.484   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 5.484 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2011
5.484   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 5.484 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 5.484 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 5.484 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: