===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
0 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
32.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
03/12/2013
Aktiviteti u përditësua më:
03/12/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
PhD Scholarship
PMN ID: 
1120102576833

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Applicant had a 42,000 EUR per year scholarship from KIJAC to complete her PhD studies at the Cardiff University, UK


Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 114 - Arsimi passhkollimit të mesëm - 11420 - Arsimi i lartë (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Arsimi i lartë, hulumtimi dhe inovacioni (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2011
32.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 32.000 Euro    


 
Gjithsej disbursimet aktuale: 32.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: