===== ERROR =====
Technical Assitance for the Implementation of commitments taken during Bruxelles Donor's Conference
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
80.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
40.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Maria Ruggiero
E krijuar në hapësirën e punës:
Italy - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
27/08/2010
Aktiviteti u përditësua më:
07/10/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Technical Assitance for the Implementation of commitments taken during Bruxelles Donor's Conference
PMN ID: 
11201084684

Statusi :  Në vazhdim
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The project aims at stengthening the capacities of the Kosovo Ministries of Health, Social Affairs, Agricolture and Culture, Youth and Sports trough the provision of technical assistance.


Përshkrimi : 

The initiative provide technical assistance in order to identify and formulate initiative in the sectors of Health, Agriculture and Culture Heritage.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/02/2008
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit:

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE - 430- Të tjera multisektoriale - 43010- Ndihma multi-sektoriale (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Bashkëpunimi Italian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/02/2008
80.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 80.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/07/2010
40.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 40.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 80.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 40.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 50%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Ministria e Punëve të Jashtme e Italisë

Agjencia përfituese
  • Ministry of Culture Youth and Sports
  • Ministria e Shëndetësisë
  • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: