===== ERROR =====
IPA 2009 - Integrated Approach to Decentralisation
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
5.000.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Albina Duraku Nura
E krijuar në hapësirën e punës:
European Union Office - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
10/11/2009
Aktiviteti u përditësua më:
23/08/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
IPA 2009 - Integrated Approach to Decentralisation
PMN ID: 
112010377

Statusi :  Të planifikuara
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The overall objective of this intervention is to contribute to teh developement of public administartion that can better meet the demands of a functioning society in a transpartent and accounatble manner


Përshkrimi : 

Results and indicators:

1. All Kosovo municiplaities exercise their competencies in accordance with a comprehensive set of municipal plans fully intergated with teh municipal budget

2. Citizens recive municipal social and regulatory services in accordance with teh stated planning of the munciplaity

3. Municipal services are improved


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Zyra e Bashkimit Evropian 2009/021-145]

Planifikimi

Data e fillimit aktual: 
Data fillestare e përfundimit: 
Data e kompletimit aktual: 
Lokacioni
[Kosova] [Deçan] 2%

[Kosova] [Dragash] 2%

[Kosova] [Ferizaj] 3%

[Kosova] [Fushë Kosova] 3%

[Kosova] [Gjakova] 3%

[Kosova] [Gjilan] 3%

[Kosova] [Gllogovc] 2%

[Kosova] [Graçanica] 3%

[Kosova] [Hani i Elezit] 3%

[Kosova] [Istog] 3%

[Kosova] [Junik] 3%

[Kosova] [Kaçanik] 3%

[Kosova] [Kamenica] 2%

[Kosova] [Klin] 3%

[Kosova] [Leposaviq] 3%

[Kosova] [Lipjan] 3%

[Kosova] [Malisheva] 3%

[Kosova] [Mamusha] 3%

[Kosova] [Mitrovica] 3%

[Kosova] [Novobërda] 2%

[Kosova] [Obiliq] 3%

[Kosova] [Partesh] 3%

[Kosova] [Peja] 3%

[Kosova] [Podujeva] 3%

[Kosova] [Prishtina] 3%

[Kosova] [Prizren] 3%

[Kosova] [Rahovec] 3%

[Kosova] [Shterpca] 3%

[Kosova] [Shtime] 3%

[Kosova] [Skënderaj] 3%

[Kosova] [Suhareka] 3%

[Kosova] [Viti] 3%

[Kosova] [Vushtrria] 3%

[Kosova] [Zubin Potok] 3%

[Kosova] [Zveçan] 3%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Zyra e Bashkimit Evropian
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
10/11/2009
5.000.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 5.000.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 5.000.000 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
 TOR -     KS 09 IB OT 01 Integrated support to Decentralisation.pdf
  Data:  12/18/2009
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Ministry of Local Government and Administration (all Kosovo municiplaities)

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: