===== ERROR =====
Combating Conflict of Interest
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
26.767,44 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Elizabeth Bolton
E krijuar në hapësirën e punës:
Other USG - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
12/04/2010
Aktiviteti u përditësua më:
09/08/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Combating Conflict of Interest
PMN ID: 
11201062498

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

 

To foster accountability and transparency in Kosovo by raising awareness about conflict of interest legislation and encouraging its effective enforcement. Speak Up will investigate and publish information about specific cases of conflict of interest, build the watchdog capacities of local NGOs, and implement a public awareness campaign on the dangers of conflict of interest and specific cases of misuse of public office.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/10/2009
Data fillestare e përfundimit:  30/09/2010
Data e kompletimit aktual:  30/09/2010
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15113-Organizatat dhe institucionet kundër korrupsionit (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT - Other swg rule of law (includes anti-corruption activities and human rights activities) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/08/2010
26.767,44   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 26.767,44 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 26.767,44 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Ndihma Kombëtare për Demokraci

Agjencia përfituese
  • Speak Up

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: