===== ERROR =====
Promoting Reconciliation and Regional Cooperation
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
18.894,66 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
0 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Elizabeth Bolton
E krijuar në hapësirën e punës:
Other USG - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
12/04/2010
Aktiviteti u përditësua më:
12/04/2010
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Promoting Reconciliation and Regional Cooperation
PMN ID: 
11201062506

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

 

To continue strengthening the capacity of local youth NGOs in the region to develop and implement initiatives for improving interethnic relations and promoting reconciliation. The YIHR will award approximately 12 small grants to support civil society initiatives strengthening interethnic relations and cooperation between Bosnian, Kosovar and Serbian youth. The YIHR will use Endowment assistance to cover the administrative costs related to implementing the program.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/07/2009
Data fillestare e përfundimit:  30/06/2010
Data e kompletimit aktual:  30/06/2010
Lokacioni
Niveli i zbatimit: Rajonal

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15150-Pjesëmarrja demokratike dhe shoqëria civile (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
31/08/2010
18.894,66   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 18.894,66 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 18.894,66 Euro  
Dokumentet e ndërlidhura
 NED in Kosovo -     http://www.ned.org/whe...
  Data:  4/12/2010
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Ndihma Kombëtare për Demokraci

Agjencia përfituese
  • Iniciativa Rinore për të Drejtat e Njeriut

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: