===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
12.070 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
12.070 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
2.414 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Sanne Dobber
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
14/11/2012
Aktiviteti u përditësua më:
06/06/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
You can do it!
PMN ID: 
1120102212714

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Hareja is a non-governmental organization which focuses on the empowerment of women and children education through course, trainings, advises, campaings and informative services.

This project offers training to 30 women to become proffesional drivers and a cooking course to 10 women. Participants are from different ethnic backgrounds; Albanian, Serbian or Roma. In this way, ethnic barriers are broken and friendships may appear.

In the end, this project encourages women to become independent, support their families, to offer an alternative to traditional role division and to bring people from different ethnic background together.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/12/2012
Data fillestare e përfundimit:  30/05/2013
Data e kompletimit aktual:  30/05/2013
Lokacioni
[Kosova] [Rahovec] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15170-Organizatat dhe institucionet e grave për barazi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
01/12/2012
12.070   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 12.070 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
30/05/2013
2.414   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 2.414 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/12/2012
9.656   Euro
Actual
07/06/2013
2.414   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 12.070 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 12.070 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 2.414 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 12.070 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: