===== ERROR =====
Kosovo Debt Management Support Program
Izvozi na PDF Izvozi na Word
Informacija o Finansiranju  (Euro)
Ukupna Aktuelna Obaveza:
105.797.714,77 Euro
Ukupna Planirana Obaveza:
0 Euro
Ukupne Aktuelne Isplate:
101.956.965,23 Euro
Ukupne Planirane Isplate:
0 Euro
Dodatne Informacije
Aktivnost je Kreirana Od:
Aferdita Nimani
Kreirano u radnom prostoru:
USAID - Tim
Računanje:
Ne
Aktivnost je Kreirana Na:
14/04/2010
Aktivnost je ažurirana na :
16/08/2013
 
Identifikacija
Naslov Projekta: 
Kosovo Debt Management Support Program
PUP ID: 
11201015516

Status:  Završeno
Razlog Statusa: 
Ciljevi: 

Opis: 

Povezani Projekti: 

Rezultati: 


Budžet
Aktivnost je Bez Budžeta


Organizacije o Finansiranju i ID-evi o Unutrašnjem Projektu: 
Planiranje

Aktuelni Datum Početka:  18/09/2008
Originalni Datum Završetka :  31/12/2013
Aktuelni Datum Završetka:  31/12/2013
Lokacija
[Kosovo] 100%

Nivo Implementacije: Nacionalna

Mesto Implementacije: Država

Sektori
Sektor OECD/DAC
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY - 151 - Government and civil society, general - 15111 - Public finance management (100.0)%

Sektor Radne Grupe
Sector Working Group - PUBLIC FINANCE - Public financial management (external and internal audit, central and local budgets, financial monitoring and Treasury (100.0)%

Finansiranje
Ime Organizacije : United States Agency for International Development
Organization Role : donator
Vrsta Pomoći : Grant
Finansijski Instrument : Projekat (PRO)
Aktuelne Obaveze
Actual
18/09/2008
105.797.714,77   Euro
POD-AKTUELNE OBAVEZE: 105.797.714,77 Euro    
AKTUELNA ISPLATA:
Actual
16/11/2009
83.483.603,82   Euro
Actual
16/11/2010
18.473.361,41   Euro
Actual
20/03/2013
  Euro
POD-AKTUELNA ISPALTA: 101.956.965,23 Euro    


 
UKUPNE AKTUELNE OBAVEZE: 105.797.714,77 Euro  
Ukupne Aktuelne Isplate: 101.956.965,23 Euro  
Stopa dostave: 96%
Povezani Dokumenti
Povezane Organizacije
Agencija za Implementaciju
  • United States Agency for International Development 100.0 %

Korisnička Agencija
  • N/A Beneficiary Organization

Agencija za Ugovaranje
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Kontakt Informacije
Kontakt Informacija Donatorskog finansiranja: