===== ERROR =====
Workshop on reproductive Health Strategy for NGO Senior Officers - Capacity Development of NGO Towards Sustainability
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
11.851,6 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
13.273,35 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
AMP User
E krijuar në hapësirën e punës:
Japan - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
13/04/2011
Aktiviteti u përditësua më:
18/10/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Workshop on reproductive Health Strategy for NGO Senior Officers - Capacity Development of NGO Towards Sustainability
PMN ID: 
1120101191120

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Capacity building for Kosovo government officials


Përshkrimi : 

Conducted by JICA in Japan


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia e Japonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  21/09/2010
Data fillestare e përfundimit:  16/10/2010
Data e kompletimit aktual:  16/10/2010
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 130 - POLITIKAT E POPULLSISË / PROGRAMET DHE SHËNDETËSIA RIPRODHUESE - 1309 - Politikat e Popullsisë / programet dhe shëndetësia riprodhues (nën-sektor) \ r + - 13081 - Zhvillimi i personelit për popullsinë dhe shëndetin riprodhues (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - MJEDISI - Shëndeti publik (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Government of Japan
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
01/04/2010
11.851,6   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 11.851,6 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
16/10/2010
13.273,35   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 13.273,35 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 11.851,6 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 13.273,35 Euro  
Norma e shpërndarjes : 112%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia e Japonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Fondacionit Shëndetësor i Kosovës 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: