===== ERROR =====
"Act for positive change"
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
4.800 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
3.400 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Arta Stublla
E krijuar në hapësirën e punës:
Switzerland - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
30/10/2013
Aktiviteti u përditësua më:
30/10/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
"Act for positive change"
PMN ID: 
112010885814

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Promotion and support to the field of Human Rights

Development and promotion of democratic practices in the society


Përshkrimi : 

Project goal is to give young people the opportunity to develop their skills which future leaders should posses for the benefit of the community.

Specific objectives are:

  1. Identification of young people and potential leaders in North Mitrovica.
  2. Capacity building and giving chance to young people to conduct small actions in their own community
  3. Experience exchange with new municipalities and implementation of their positive examples in the north
  4. Providing possibility for positive changes in the north of Kosovo

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  15/05/2013
Data fillestare e përfundimit:  02/12/2013
Data e kompletimit aktual:  02/12/2013
Lokacioni
[Kosova] [Mitrovica Veriore ] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 110 - EDUKIMI - 112 - Shkollimi fillestar - 11230 - Shkathtësitë bazë jetësore për të rinjtë dhe të rriturit (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Punësimi, mirëqenia sociale, dhe përfshirja sociale (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
15/05/2013
4.800   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 4.800 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
21/05/2013
3.400   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 3.400 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 4.800 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 3.400 Euro  
Norma e shpërndarjes : 71%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: