===== ERROR =====
Zubin Potok Municipality
Izvozi na PDF Izvozi na Word
Informacija o Finansiranju  (Euro)
Ukupna Aktuelna Obaveza:
10.000 Euro
Ukupna Planirana Obaveza:
0 Euro
Ukupne Aktuelne Isplate:
10.000 Euro
Ukupne Planirane Isplate:
0 Euro
Dodatne Informacije
Aktivnost je Kreirana Od:

Kreirano u radnom prostoru:
Norway - Tim
Računanje:
Ne
Aktivnost je Kreirana Na:
21/11/2013
Aktivnost je ažurirana na :
22/11/2013
 
Identifikacija
Naslov Projekta: 
Zubin Potok Municipality
PUP ID: 
1120102576256

Status:  Završeno
Razlog Statusa: 
Ciljevi: 

Promoting Youth Activities in Zubin Potok Municipality


Opis: 

Povezani Projekti: 

Rezultati: 


Budžet
Aktivnost je Bez Budžeta


Organizacije o Finansiranju i ID-evi o Unutrašnjem Projektu: 
Planiranje

Aktuelni Datum Početka:  01/01/2009
Originalni Datum Završetka :  31/12/2009
Aktuelni Datum Završetka:  31/12/2009
Lokacija
[Kosovo] [Zubin Potok] 100%

Nivo Implementacije: Opštinski

Mesto Implementacije: Opština

Sektori
Sektor OECD/DAC
DAC-CRS Sector Scheme - 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED (100.0)%

Sektor Radne Grupe
Sector Working Group - EDUCATION AND EMPLOYMENT (100.0)%

Tercijalni Sektor
Cross Cutting Theme - MINORITIES (50.0)%

Cross Cutting Theme - YOUTH (50.0)%

Finansiranje
Ime Organizacije : Norway
Organization Role : donator
Vrsta Pomoći : Grant
Finansijski Instrument : Projekat (PRO)
Aktuelne Obaveze
Actual
20/01/2009
10.000   Euro
POD-AKTUELNE OBAVEZE: 10.000 Euro    
AKTUELNA ISPLATA:
Actual
01/01/2009
10.000   Euro
POD-AKTUELNA ISPALTA: 10.000 Euro    


 
UKUPNE AKTUELNE OBAVEZE: 10.000 Euro  
Ukupne Aktuelne Isplate: 10.000 Euro  
Stopa dostave: 100%
Povezani Dokumenti
Povezane Organizacije
Korisnička Agencija
  • Kosovo Relief Committee 100.0 %

Agencija za Ugovaranje
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Kontakt Informacije
Kontakt Informacija Donatorskog finansiranja: