===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
10.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
10.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
21/11/2013
Aktiviteti u përditësua më:
22/11/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Zubin Potok Municipality
PMN ID: 
1120102576256

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Promoting Youth Activities in Zubin Potok Municipality


Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2009
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2009
Data e kompletimit aktual:  31/12/2009
Lokacioni
[Kosova] [Zubin Potok] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (50.0)%

Cross Cutting Theme - YOUTH (50.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
20/01/2009
10.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 10.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/01/2009
10.000   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 10.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 10.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 10.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • Komiteti Ndihmës i Kosovës 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: