===== ERROR =====
Furnishment of SOC sites -Decani Monastery
Izvozi na PDF Izvozi na Word
Informacija o Finansiranju  (Euro)
Ukupna Aktuelna Obaveza:
0 Euro
Ukupna Planirana Obaveza:
0 Euro
Ukupne Aktuelne Isplate:
10.000 Euro
Ukupne Planirane Isplate:
0 Euro
Dodatne Informacije
Aktivnost je Kreirana Od:

Kreirano u radnom prostoru:
Norway - Tim
Računanje:
Ne
Aktivnost je Kreirana Na:
25/11/2013
Aktivnost je ažurirana na :
25/11/2013
 
Identifikacija
Naslov Projekta: 
Furnishment of SOC sites -Decani Monastery
PUP ID: 
1120102576350

Status:  Završeno
Razlog Statusa: 
Ciljevi: 

Furnishment of SOC sites


Opis: 

Povezani Projekti: 

Rezultati: 


Budžet
Aktivnost je Bez Budžeta


Organizacije o Finansiranju i ID-evi o Unutrašnjem Projektu: 
Planiranje

Aktuelni Datum Početka:  01/11/2008
Originalni Datum Završetka :  30/11/2008
Aktuelni Datum Završetka:  30/11/2008
Lokacija
[Kosovo] [Decan] 100%

Nivo Implementacije: Opštinski

Mesto Implementacije: Opština

Sektori
Sektor OECD/DAC
DAC-CRS Sector Scheme - 998 - UNALLOCATED/ UNSPECIFIED (100.0)%

Sektor Radne Grupe
Sector Working Group - OTHER (100.0)%

Tercijalni Sektor
Cross Cutting Theme - MINORITIES (100.0)%

Finansiranje
Ime Organizacije : Norway
Organization Role : donator
Vrsta Pomoći : Grant
Finansijski Instrument : Projekat (PRO)
AKTUELNA ISPLATA:
Actual
01/01/2008
10.000   Euro
POD-AKTUELNA ISPALTA: 10.000 Euro    


 
Ukupne Aktuelne Isplate: 10.000 Euro  
Povezani Dokumenti
Povezane Organizacije
Korisnička Agencija
  • Visoki Decani Monastery 100.0 %

Agencija za Ugovaranje
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Kontakt Informacije
Kontakt Informacija Donatorskog finansiranja: