===== ERROR =====
Youth Forum for Cities in Transition Conference
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
9.989,27 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
9.990,5 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
27/11/2013
Aktiviteti u përditësua më:
27/11/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth Forum for Cities in Transition Conference
PMN ID: 
1120102576465

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The city of Mitrovica has largely benefited from its inclusion in the Forum for Cities in Transition and thus endeavors to build a prosperous FCT Youth Forum by hosting the first FCT Youth Conference


Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë KOS-13/0062]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2013
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2013
Data e kompletimit aktual:  31/12/2013
Lokacioni
[Kosova] [Mitrovica] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15160- Të drejtat e njeriut (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT - Other swg rule of law (includes anti-corruption activities and human rights activities) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
09/10/2013
9.989,27   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 9.989,27 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
29/10/2013
9.990,5   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 9.990,5 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 9.989,27 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 9.990,5 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Gent Lepaja - Gent.Lepaja@mfa.no ;