===== ERROR =====
Workshop for traditional crafts in Janjevo
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
4.393,29 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
4.422,79 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
28/11/2013
Aktiviteti u përditësua më:
28/11/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Workshop for traditional crafts in Janjevo
PMN ID: 
1120102576579

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Owner Sebastijan Colakic, including his family, has a family tradition of producing different products  through handiwork. He seeks assistance in improving the conditions in his workshop with the aim to increase production to meet market needs. The funds are earmarked for the construction of a workshop, buying a wood processing machine and teaching young people the craft of woodprocessing.


Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë KOS-12/0050]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2012
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2012
Data e kompletimit aktual:  31/12/2012
Lokacioni
[Kosova] [Lipjan] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 321 - INDUSTRI - 3219- INDUSTRIA (nën-sektor) - 32140- Industritë e vilave dhe artizanale (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA - Zhvillimi i sektorit privat, privatizimi, dhe zhvillimi ekonomik rajonal (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
17/08/2012
4.393,29   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 4.393,29 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
30/08/2012
4.422,79   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 4.422,79 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 4.393,29 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 4.422,79 Euro  
Norma e shpërndarjes : 101%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Gent Lepaja - Gent.Lepaja@mfa.no ;