===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
2.601,15 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
2.617,77 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
28/11/2013
Aktiviteti u përditësua më:
28/11/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth Today and Tomorrow
PMN ID: 
1120102576585

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The project aims to build bridges between youth in Fushe Kosova. To do so MCK plans to have art activities twice a week, once a month take a trip to a different town, have a debate and organize sports activities twice a week over a course of 3 months.


Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë KOS-12/0052]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2012
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2012
Data e kompletimit aktual:  31/12/2012
Lokacioni
[Kosova] [Fushë Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15150-Pjesëmarrja demokratike dhe shoqëria civile (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - MINORITIES (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
08/08/2012
2.601,15   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 2.601,15 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
30/08/2012
2.617,77   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 2.617,77 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 2.601,15 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 2.617,77 Euro  
Norma e shpërndarjes : 101%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Gent Lepaja - Gent.Lepaja@mfa.no ;