===== ERROR =====
"Surprised body project" praticipating in a dance festival in Albania
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
2.007,54 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
2.014,48 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
28/11/2013
Aktiviteti u përditësua më:
28/11/2013
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
"Surprised body project" praticipating in a dance festival in Albania
PMN ID: 
1120102576606

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The Norwegian dance company Wee is invited by artistic director Gjergj Prevazi and Albanian Dance Meeting to the International Contemporary Dance Festival in October 2012 to present the danceperformance "Surprised body project".


Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2012
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2012
Data e kompletimit aktual:  31/12/2012
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Rajonal

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET - 1609 - infrastruktura të tjera sociale dhe shërbimet (nën-sektor) - 16061 - Kultura dhe argëtimi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Other swg education and employment (includes recreational and non-heritage cultural activities) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
22/10/2012
2.007,54   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 2.007,54 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
20/11/2012
2.014,48   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 2.014,48 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 2.007,54 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 2.014,48 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Gent Lepaja - Gent.Lepaja@mfa.no ;