===== ERROR =====
11th Edition of Int. Students Film & Theatre Festival - Skena Up
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
5.069,28 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
4.996,07 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:

E krijuar në hapësirën e punës:
Norway - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
13/01/2014
Aktiviteti u përditësua më:
13/01/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
11th Edition of Int. Students Film & Theatre Festival - Skena Up
PMN ID: 
1120102577382

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The project aim to support networking of film and theatre professionals and artists in Balkans to network, to create future possibilities of artistic and professional’s regional projects, through film and theatre showings, workshops and presentations.


Përshkrimi : 

Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë KOS-13/0078]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/01/2013
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2013
Data e kompletimit aktual:  31/12/2013
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET - 1609 - infrastruktura të tjera sociale dhe shërbimet (nën-sektor) - 16061 - Kultura dhe argëtimi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - ARSIMI DHE PUNËSIMI - Other swg education and employment (includes recreational and non-heritage cultural activities) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - YOUTH (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Norvegjia
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
03/12/2013
5.069,28   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 5.069,28 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
18/12/2013
4.996,07   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 4.996,07 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 5.069,28 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 4.996,07 Euro  
Norma e shpërndarjes : 99%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Skena Up 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Skena Up 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: 
Gent Lepaja - Gent.Lepaja@mfa.no ;