===== ERROR =====
Women Empowerment through Psychological and Legal Help
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
11.440 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
11.440 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Arta Stublla
E krijuar në hapësirën e punës:
Switzerland - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
16/10/2012
Aktiviteti u përditësua më:
27/02/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Women Empowerment through Psychological and Legal Help
PMN ID: 
112010882536

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

The project aims to establish a Self-Help Group in Decan that will be committed to supporting women psychologically and emotionally, strengthening families and helping them through referrals, counseling and legal services especially in rural areas.

 

Thus, during the project (6 months) there will be organized:

 

-          1 (one) training on Self-Help Methodology for activists and victims of domestic violence.

-          4 (four) Informative Meetings as a preparatory phase before the start up of the Self-Help Group

-          1 (one) Self-Help Group created for women and girls who experience/ed domestic violence.

-          Capacity building and sharing of information on Kosovo legal infrastructure on domestic violence for local experts such as: teachers, municipality workers, social workers, doctors, community police unit, women association operators etc. by conducting 2 round tables and 1 conference.

-          Preventing domestic violence by building capacities of women, girls, through legal services and trainings.


Përshkrimi : 

The project is going to create the opportunity to offer psychological and emotional and legal services for at least 350 women and girls that are victims of domestic violence in Decan municipality.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  12/10/2012
Data fillestare e përfundimit:  26/02/2013
Data e kompletimit aktual:  26/02/2013
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - TË TJERA (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
16/10/2012
11.440   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 11.440 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
22/03/2013
11.440   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 11.440 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 11.440 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 11.440 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Qendra Kosovare për Vet-ndihmë 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Qendra Kosovare për Vet-ndihmë 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: