===== ERROR =====
Youth Red Cross Work Project
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
207.000 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
207.000 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Kaisa Rouvinen
E krijuar në hapësirën e punës:
Finland - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
25/03/2010
Aktiviteti u përditësua më:
03/03/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Youth Red Cross Work Project
PMN ID: 
11201033449

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 
The main aim of the Youth Red Cross Work Project in Kosovo is better functioning Red Cross society with stronger inclusion of youth in its work. Better functioning Red Cross in Kosovo enables it to work more effectively towards the current and future needs in the area.
 
Main objectives of this project are:
·         To help young people identify which activities Red Cross should organize at their local area
·         To encourage young people to take more responsibility about organizing, implementing and developing youth activities
·         Create activity models for young people which are in line with Red Cross and Red Crescent aims and principles
 
 

Përshkrimi : 

Finnish Red Cross (FRC) is supporting the Red Cross of Kosovo with a two years bilateral project during years 2008–2009 in co-operation with International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Finlanda 89200201]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/06/2008
Data fillestare e përfundimit:  31/12/2010
Data e kompletimit aktual:  31/12/2010
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15150-Pjesëmarrja demokratike dhe shoqëria civile (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (35.0)%

Cross Cutting Theme - MINORITIES (35.0)%

Cross Cutting Theme - YOUTH (30.0)%

Financim
Emri i organizatës : Finlanda
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
09/09/2008
207.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 207.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
15/10/2008
146.000   Euro
Actual
15/10/2009
49.858   Euro
Actual
08/12/2010
11.142   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 207.000 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 207.000 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 207.000 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Shoqata Finlandeze e Kryqit të Kuq

Agjencia përfituese
  • Ministry of Labor and Social Walfare

Agjencia kontraktuese
  • Kryqi i Kuq i Kosovës

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: