===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
14.701.702,02 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
14.915.762,88 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Aferdita Nimani
E krijuar në hapësirën e punës:
USAID - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
04/03/2010
Aktiviteti u përditësua më:
04/03/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Justice Support Program
PMN ID: 
11201015260

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

 

USAID continues to assist Kosovo legal institutions and professionals in planning and implementing justice sector reforms.  Specific activities support the overall goal of developing an effective, transparent and accountable justice system.  Assistance focuses on judges, court personnel, and prosecutors, and on judicial training through the Kosovo Judicial Institute (KJI).  Long-term priorities include structural and functional reform of the justice system primarily through capacity-building of the Kosovo Judicial Council (KJC); strengthening the capacity of courts to operate more effectively, transparently, and efficiently; ensuring that minorities are properly represented and served; and developing oversight systems for judges and prosecutors through reliable disciplinary and ethics systems.  


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  18/06/2007
Data fillestare e përfundimit:  17/09/2010
Data e kompletimit aktual:  17/09/2010
Lokacioni
[Kosova] 95%

[Kosova] [Mitrovica Veriore ] 5%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15130-Zhvillimet ligjore dhe gjyqësore (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT - Gjyqësori (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Asistenca/Bashkëpunimi teknik
Zotimet aktuale
Actual
28/09/2007
4.714.175,14   Euro
Actual
30/09/2008
4.937.226,69   Euro
Actual
30/09/2009
2.798.376,94   Euro
Actual
30/09/2010
2.251.923,25   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 14.701.702,02 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2007
306.893,37   Euro
Actual
31/03/2008
444.284,98   Euro
Actual
30/06/2008
1.123.505,83   Euro
Actual
30/09/2008
1.373.044,86   Euro
Actual
31/12/2008
591.519,37   Euro
Actual
31/03/2009
704.518,87   Euro
Actual
30/06/2009
1.384.750,74   Euro
Actual
30/09/2009
795.746,47   Euro
Actual
31/12/2009
782.581,32   Euro
Actual
31/03/2010
1.659.875,63   Euro
Actual
30/06/2010
1.323.365,81   Euro
Actual
30/09/2010
1.082.827,05   Euro
Actual
31/12/2010
1.045.470,43   Euro
Actual
31/03/2011
659.219,29   Euro
Actual
30/06/2011
746.589,53   Euro
Actual
30/09/2011
253.734,66   Euro
Actual
31/12/2011
608.180,03   Euro
Actual
01/10/2012
29.654,64   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 14.915.762,88 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 14.701.702,02 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 14.915.762,88 Euro  
Norma e shpërndarjes : 101%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: