===== ERROR =====
Kosovo Private Enterprise Project
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
16.047.179,82 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
16.844.305,55 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Aferdita Nimani
E krijuar në hapësirën e punës:
USAID - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
10/11/2009
Aktiviteti u përditësua më:
05/03/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Kosovo Private Enterprise Project
PMN ID: 
1120101558

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

 

The Kosovo Private Enterprise Program identifies market opportunities for Kosovo products, emphasizing development of local and regional capacity to promote competitiveness, and setting the stage for sustainability of the private sector.

To meet these objectives, USAID addresses four components critical to private sector competitiveness, supplemented by a Strategic Activities Fund to help address all areas.  


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
  • [Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar ]

Planifikimi

Data e fillimit aktual:  16/09/2008
Data fillestare e përfundimit:  21/03/2013
Data e kompletimit aktual:  21/03/2013
Lokacioni
[Kosova] 31%

[Kosova] [Dragash] 10%

[Kosova] [Ferizaj] 10%

[Kosova] [Fushë Kosova] 10%

[Kosova] [Gjakova] 10%

[Kosova] [Gjilan] 10%

[Kosova] [Leposaviq] 3%

[Kosova] [Mitrovica Veriore ] 12%

[Kosova] [Zubin Potok] 2%

[Kosova] [Zveçan] 2%

Niveli i zbatimit: Të dy

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 259- SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA - 25010- Shërbimet mbështetese të bizneseve dhe institucioneve (20.0)%

DAC-CRS Sector Scheme - 311 - BUJQËSI - 3119 - BUJQËSIA (nën-sektor) (80.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - EKONOMIA, TREGTIA EDHE INDUSTRISA - Zhvillimi i sektorit privat, privatizimi, dhe zhvillimi ekonomik rajonal (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
12/09/2008
6.748.570,65   Euro
Actual
25/11/2009
528.541,23   Euro
Actual
30/09/2010
4.901.057,75   Euro
Actual
30/09/2011
297.162,19   Euro
Actual
30/09/2011
2.321.848   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 14.797.179,82 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/12/2008
107.304,68   Euro
Actual
31/03/2009
504.880,11   Euro
Actual
30/06/2009
752.140,63   Euro
Actual
30/09/2009
643.702,25   Euro
Actual
31/12/2009
1.074.341,06   Euro
Actual
31/03/2010
849.474,39   Euro
Actual
30/06/2010
1.334.863,37   Euro
Actual
30/09/2010
1.108.234,53   Euro
Actual
31/12/2010
918.624,55   Euro
Actual
10/03/2011
1.379.232,22   Euro
Actual
01/07/2011
1.324.534,31   Euro
Actual
30/09/2011
1.194.321,41   Euro
Actual
31/12/2011
362.397,82   Euro
Actual
28/03/2012
325.179,82   Euro
Actual
31/03/2013
3.122.583,35   Euro
Actual
30/06/2013
137.171,07   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 15.138.985,55 Euro    


Emri i organizatës : Qeveria e Kosovës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
03/03/2011
500.000   Euro
Actual
13/04/2011
250.000   Euro
Actual
19/06/2012
500.000   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 1.250.000 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
31/03/2013
682.128   Euro
Actual
31/03/2013
1.023.192   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 1.705.320 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 16.047.179,82 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 16.844.305,55 Euro  
Norma e shpërndarjes : 105%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 100.0 %

Agjencia përfituese
  • N/A Beneficiary Organization

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: