===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
14.995 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
11.996 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
2.999 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Merel Roolvink
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
14/03/2013
Aktiviteti u përditësua më:
18/04/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Women Market Center
PMN ID: 
1120102223238

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

Grate ne Biznes aims to provide a closed marketspace for women entrepreneurs to sell agro-products, catering, textiles, souvenirs and services. In this environment the women can promote their business and develop their independence by earning their own living.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/03/2013
Data fillestare e përfundimit:  28/02/2014
Data e kompletimit aktual:  28/02/2014
Lokacioni
[Kosova] 100%

Niveli i zbatimit: Kombëtar

Lokacioni i zbatimit: Vendi

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15170-Organizatat dhe institucionet e grave për barazi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - SUNDIMI I LIGJIT - Other swg rule of law (includes anti-corruption activities and human rights activities) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
28/02/2014
14.995   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 14.995 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
28/02/2014
2.999   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 2.999 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
19/03/2013
11.996   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 11.996 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 14.995 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 2.999 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 11.996 Euro  
Norma e shpërndarjes : 80%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Grate në Biznes (Women in Business) 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Grate në Biznes (Women in Business) 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: