===== ERROR =====
workshops on weaving, tailoring and sewing
Eksporto në PDF Eksporto në Word
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
6.400 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
6.400 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
0 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
AMP User
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
08/09/2010
Aktiviteti u përditësua më:
18/04/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
workshops on weaving, tailoring and sewing
PMN ID: 
112010117766

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

For the majority of women in the rural areas of Peje/Pec region this workshop will be the one and only place where they can interact, meet others, exchange experiences and learn something new. Such efforts are very important for the development of trust, inter-ethnic dialogue and reconciliation.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  07/12/2009
Data fillestare e përfundimit:  07/06/2010
Data e kompletimit aktual:  07/06/2010
Lokacioni
[Kosova] [Peja] 100%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15170-Organizatat dhe institucionet e grave për barazi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (50.0)%

Cross Cutting Theme - MINORITIES (50.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
07/12/2009
6.400   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 6.400 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
07/12/2009
5.120   Euro
Actual
07/09/2010
1.280   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 6.400 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 6.400 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 6.400 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • BRIGA

Agjencia përfituese
  • BRIGA

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: