===== ERROR =====
Informatat e financimit  (Euro )
Gjithsej zotimi aktual :
2.425 Euro
Zotimi total i planifikuar :
0 Euro
Gjithsej disbursimet aktuale :
2.425 Euro
Disbursimet totale të planifikuara :
485 Euro
Info shtesë
Aktiviteti i krijuar nga:
Brita Trapman
E krijuar në hapësirën e punës:
Netherlands - Ekipi
Njehsimi:
Jo
Aktiviteti i krijuar në:
17/07/2012
Aktiviteti u përditësua më:
18/04/2014
 
Identifikimi
Titulli i projektit: 
Women entrepreneurs
PMN ID: 
1120102042352

Statusi :  Kompletuar
Arsyeja e statusit : 
Objektivat: 

Përshkrimi : 

With this project the association for women in business, Gratë në Biznes, wants to produce a short documentary about the issues that women entrepreneurs encounter in Kosovo. They will use this documentary to increase the visibility of the women entrepreneurs, promote their successes, and encourage other women in this field. Their aim is to broadcast it on television in order to inform public opinion and decision makers.


Projektet e ndërlidhura : 

Rezultatet: 


Buxheti
Activity is Off Budget


Organizata financuese dhe ID-ja e projekteve të brendshme: 
Planifikimi

Data e fillimit aktual:  01/08/2012
Data fillestare e përfundimit:  15/11/2012
Data e kompletimit aktual:  15/11/2012
Lokacioni
[Kosova] [Lipjan] 50%

[Kosova] [Prishtina] 50%

Niveli i zbatimit: Komunal/e

Lokacioni i zbatimit: Komuna

Sektorët
OECD/DAC Sektori
DAC-CRS Sector Scheme - 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE - 151 - Qeveria dhe Shoqërit Civile, në përgjithësi - 15170-Organizatat dhe institucionet e grave për barazi (100.0)%

Grupi punues sektorial
Sector Working Group - QEVERISJA - Other swg governance (includes elections, democratic participation and civil society, support to legislatures,free flow of information and activities targeting women's groups and legal status) (100.0)%

Sektori terciar
Cross Cutting Theme - GENDER (100.0)%

Financim
Emri i organizatës : Ambasada e Holandës
Organizata Roli : Donatori
Lloji i ndihmës : Grant
Instrumenti financiar : Projekti (PRO)
Zotimet aktuale
Actual
17/07/2012
2.425   Euro
NËNTOTALI I ZOTIMEVE AKTUALE: 2.425 Euro    
DISBURSIMET E PLANIFIKUARA
Planned
31/08/2012
485   Euro
Subtotal Planned Disbursement: 485 Euro    
DISBURSIMI AKTUAL:
Actual
01/08/2012
1.940   Euro
Actual
22/11/2012
485   Euro
NËNTOTALI I DISBURSIMIT AKTUAL : 2.425 Euro    


 
GJITHSEJ ZOTIMET AKTUALE: 2.425 Euro  
Disbursimet totale të planifikuara: 485 Euro  
Gjithsej disbursimet aktuale: 2.425 Euro  
Norma e shpërndarjes : 100%
Dokumentet e ndërlidhura
Organizatat e ndërlidhura
Agjencia zbatuese
  • Grate në Biznes (Women in Business) 100.0 %

Agjencia përfituese
  • Grate në Biznes (Women in Business) 100.0 %

Agjencia kontraktuese
  • N/A Secondary Beneficiary Organization

Informatat kontaktuese
Informacioni kontaktues i financimit të donatorit: