kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 1-10 nga 3519
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)renditje në ngjitje
hollësi Kosovo Debt Management Support Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2013 105,797,714.77 101,956,965.23
hollësi Construction of a 400 kV Transmission Line Kosova-Albania (BMZ nr. 200865832) Sistemi i Transmisionit dhe Operatorët e Tregut, Sh.A Qeveria Gjermane 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 33,500,000 31,573,668
hollësi District Heating Company in Prishtina (Bmz nr. 2009 65 723) (2020 60 085 EU-IPF MW Kosovo) Ngrohtorja Termokos Sh.A, Prishtinë KfW, Lux-Development, Qeveria Gjermane, Suedia, Zyra e Bashkimit Evropian 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Prishtina 27,500,000 26,556,513
hollësi Program of the Energy Sector IV − Improvement of Transmission Network (BMZ Nr.201165604)(202061026)& Development of Energy Sector V − Improvement of Transmission Network (BMZ Nr.201266097)(202061448) Sistemi i Transmisionit dhe Operatorët e Tregut, Sh.A KfW, Komisioni Evropian 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 30,850,000 26,035,028
hollësi Municipal Water Supply and Sewage Disposal in Prishtina Phase III (BMZ nr. 2010 66 885)&(2020 60 887) Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina Sh.A., Prishtinë Komuna e Prishtinës, Ministria e Ekonomisë dhe Financave, Qeveria Gjermane, Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Prishtina 35,000,000 25,445,261
hollësi IPA 2008 II - Construction of the Palace of Justice Compound in the framework of ''Upgrade of the Infrastructure in the Rule of Law Sector in Kosovo'' LOT 1 Ministria e Drejtësisë Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 16/05/2014 22,582,846 21,292,594
hollësi KEK Network and Supply Project N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 29/06/2012 21,533,646.57 20,708,923.7
hollësi Economic Management for Stability and Growth N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/09/2010 19,805,612.02 18,729,727.88
hollësi Population and Housing Census in Kosovo Enti i Statistikave të Kosovës, Qeveria e Kosovës Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Komisioni Evropian , Luksemburgu, Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore , Qeveria e Danimarkës, Qeveria e Kosovës, Suedia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 31/12/2015 18,524,805.48 17,959,545.54
hollësi Effective Rule of Law Program (EROL) N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Deçan, Dragash, Gjilan, Gllogovc, Istog, Kaçanik, Klin, Kosova, Leposaviq, Lipjan, Malisheva, Mitrovica Veriore , Podujeva, Prishtina, Rahovec, Shterpca, Suhareka, Viti, Zubin Potok 31/08/2015 17,517,449.61 17,932,950.27

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,099,050,599.412,363,594,622.55