kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 1-10 nga 3583
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Daterenditje në ngjitje Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi 2019/413-042 - Participation of Kosovo on four selected Union Programmes N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 23/10/2025 183,036 183,036
hollësi Guarantee to the Kosovo Credit Guarantee Fund N/A Beneficiary Organization Suedia 321 - INDUSTRI Kosova 31/12/2024 1,024,448.02 971,091.36
hollësi CDF- Human Rights Program in Kosovo 2019-2023 N/A Beneficiary Organization Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2024 5,228,953.46 1,707,413.38
hollësi Support on strengthening sustainable and multipurpose forest management for improved rural livelihoods in Kosovo Agjencioni Pyjor i Kosovës, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Suedia 312 - PYLLTARI Kosova 30/04/2024 2,561,120.06 960,420.02
hollësi Support to Integrated Water Resource Management in Kosovo - IWRMK Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 30/04/2024 1,541,111.41 1,541,111.41
hollësi IPA-2019/National Resource Centre for Civil Society in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/04/2024 452,207 153,917
hollësi IPA 2017 - Courier Services 2021-2024 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 18/04/2024 12,259
hollësi Advancing Kosovo's institutions, democratisation & regional cooperation N/A Beneficiary Organization Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 29/02/2024 1,453,349.15 1,453,349.15
hollësi 2019/412-653 Building capacity for inclusion in education - INCLUDE Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2023 2,000,000 414,531
hollësi Support to Kosovo Agency of Statistics 2019-2023 Kosovo Agency of Statistics Suedia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 31/12/2023 1,650,855.31 485,545.68

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,036,633,822.882,496,771,409.82