kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 1-10 nga 3431
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Daterenditje në ngjitje Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Guarantee to the Kosovo Credit Guarantee Fund N/A Beneficiary Organization Suedia 321 - INDUSTRI Kosova 31/12/2024 1,024,448.02 971,091.36
hollësi IPA 2017 - 2019/406-828 - EU Support for Intellectual Property Rights System in Kosovo Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Zyra e Bashkimit Evropian 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË Kosova 01/12/2023 1,898,280 300,000
hollësi Support to Olof Palme International Center Program in Kosovo 2016-2021 N/A Beneficiary Organization Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2022 3,841,680.1 2,080,910.05
hollësi Continued support to the Roma, Ashkalia and Egyptian communities 2018-2021 Komuna e Mitrovicës, Komuna e Zveçanit Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Mitrovica, Mitrovica Veriore , Zveçan 30/09/2022 2,774,546.74 533,566.68
hollësi DEMOS - Decentralisation and Municipal support Phase II Komuna e Ferizajit, Komuna e Fushë Kosovës, Komuna e Gjakovës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Gllogovcit, Komuna e Graçanicës, Komuna e Hanit të Elezit, Komuna e Istogut, Komuna e Junikut, Komuna e Kaçanikut, Komuna e Klinës, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Lipjanit, Komuna e Malishevës, Komuna e Mamushës, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Obiliqit, Komuna e Parteshit, Komuna e Pejës, Komuna e Podujevës, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit, Komuna e Rahovecit, Komuna e Shtimes, Komuna e Skënderajt, Komuna e Suharekës, Komuna e Vitisë, Komuna e Vushtrrisë, Komuna e Zubin Potokut, Komuna e Deçanit, Komuna e Dragashit , Komuna e Kamenicës, Komuna e Kllokotit, Komuna e Novobërdës, Komuna e Ranillugut, Komuna e Shtërpcës Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Deçan, Dragash, Ferizaj, Fushë Kosova, Gjakova, Gjilan, Gllogovc, Graçanica, Hani i Elezit, Istog, Junik, Kamenica, Kaçanik, Klin, Kllokot, Leposaviq, Lipjan, Malisheva, Mitrovica, Mitrovica Veriore , Novobërda, Obiliq, Partesh, Peja, Podujeva, Prishtina, Prizren, Rahovec, Ranillug, Shterpca, Shtime, Skënderaj, Suhareka, Viti, Vushtrria, Zubin Potok, Zveçan 31/08/2022 2,134,266.72 1,067,133.36
hollësi IPA 2016 - 2018/404641 and 2018/404-645 - Cultural Route ''on the trail of Mother Teresa'' N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/07/2022 294,077 69,260
hollësi Core support to Kosovo Foundation Cultural Heritage without Borders (CHwB Kosovo) Ministry of Culture Youth and Sports Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Deçan, Gjakova, Istog, Klin, Kosova, Peja 30/06/2022 2,582,462.73 1,376,602.03
hollësi IPA 2016 - 2018/402-516 - EU Support to the Kosovo Competition Authority and the State Aid Commission N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË Kosova 14/05/2022 2,998,000 599,600
hollësi Water Security and Canal Protection Project Qeveria e Kosovës Banka Botërore 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 30/04/2022 542,997.87
hollësi Support for improving policy development in Kosovo 2016-2019 Zyra e Kryeministrit Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2021 3,201,400.08 1,734,091.71

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,170,337,050.822,328,763,974.21