kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 1-10 nga 3574
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacionirendit në zbritje Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training Departamentit amerikan i Drejtësisë Departamentit amerikan i Drejtësisë 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 4,670,036.5
hollësi ICITAP - Law Enforcment Information Management (IT) N/A Beneficiary Organization Departamentit amerikan i Drejtësisë 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 4,305,381.73
hollësi Demand for Justice N/A Beneficiary Organization Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 1,043,673.73
hollësi Civilian Police International N/A Beneficiary Organization Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 47,153,919.57
hollësi Preventing Financial Crimes & Money Laundering N/A Beneficiary Organization Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 813,395.34
hollësi Strengthening Debt and Fiscal Policy Management N/A Beneficiary Organization Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 892,123.1
hollësi IPA 2009 - Support to Culture Youth and Sport N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET 14,000,000
hollësi Higher Education N/A Beneficiary Organization Ambasada e Turqisë 110 - EDUKIMI 1,180,950.75 1,180,950.75
hollësi KEK Clean-up and land reclamation Banka Botërore Ambasada e Holandës 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE 3,000,000 3,000,000
hollësi Capacity Building in Health Sector-2 N/A Beneficiary Organization Ambasada e Turqisë 120 - SHËNDETËSIA 65,042.42 65,042.42

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,177,876,065.312,440,440,153.81