kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 1-10 nga 3757
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR)rendit në zbritje Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi European Union Rule of Law Mission EULEX Kosovo N/A Beneficiary Organization Estonia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 412,000
hollësi Supporting Kosovo reforms and programs in the social sectors Qeveria e Kosovës Estonia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 192,000
hollësi Visit of the Ministry of Finance of Republic of Kosovo to Ministry of Finance of Estonia to learn about state budgeting and strategical planning. Qeveria e Kosovës Estonia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 12,000
hollësi Study visit of the delegation of Customs Service of Republic of Kosovo to Estonian Tax and Customs Board Qeveria e Kosovës Estonia 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË Kosova 9,000
hollësi International Civilian Office Qeveria e Kosovës Estonia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 210,000
hollësi Centar za Razvoj Lokalnih Sredina N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Mitrovica Veriore 5,000
hollësi Sokolica Monastery N/A Beneficiary Organization Norvegjia 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Zveçan 4,406
hollësi project Employee N/A Beneficiary Organization Norvegjia 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 5,600
hollësi PhD Scholarship N/A Beneficiary Organization Norvegjia 110 - EDUKIMI Kosova 32,000
hollësi Book support to the existing network of Bunateka-s N/A Beneficiary Organization Norvegjia 110 - EDUKIMI Kosova 1,170

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,233,818,845.292,641,599,643.21