kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 1-10 nga 3609
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR)renditje në ngjitje Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi IPA 2016 - Detailed Design and Supervision of Marin Barleti Street and Lumbardhi Cinema in Prizren, Kosovo Komuna e Prizrenit Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 320,249,083
hollësi Kosovo Debt Management Support Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2013 105,797,714.77 101,956,965.23
hollësi IPA 2011 - Develop independent, investigative, impartial, unbiased and publicly beneficial journalism in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 56,168,630 528,817
hollësi Civilian Police International N/A Beneficiary Organization Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 47,153,919.57
hollësi IPa 2012 - KIST- Sustainable economic development as means of community reconciliation in the Kosovo East Region Qeveria e Kosovës Zyra e Bashkimit Evropian 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 12/12/2016 41,524,464 265,767
hollësi Dust and NOx reduction measures at TPP Kosovo B, Units B1 and B2- IPA 2018 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 38,000,000 8,361,909
hollësi IPA 2018- Dust and NOx reduction measures at TPP Kosovo B, Units B1 and B2 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 35,397,485
hollësi Municipal Water Supply and Sewage Disposal in Prishtina Phase III (BMZ nr. 2010 66 885)&(2020 60 887) Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina Sh.A., Prishtinë Komuna e Prishtinës, Ministria e Ekonomisë dhe Financave, Qeveria Gjermane, Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Prishtina 35,000,000 25,445,261
hollësi Construction of a 400 kV Transmission Line Kosova-Albania (BMZ nr. 200865832) Sistemi i Transmisionit dhe Operatorët e Tregut, Sh.A Qeveria Gjermane 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 33,500,000 31,573,668
hollësi Program of the Energy Sector IV − Improvement of Transmission Network (BMZ Nr.201165604)(202061026)& Development of Energy Sector V − Improvement of Transmission Network (BMZ Nr.201266097)(202061448) Sistemi i Transmisionit dhe Operatorët e Tregut, Sh.A KfW, Komisioni Evropian 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 30,850,000 26,035,028

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,513,373,903.982,451,507,167.61