kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 1-10 nga 3573
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatorerendit në zbritje Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi IPA 2013 - Investing in Creative Industries Mitrovica North Administrative Office Mitrovica North Administrative Office 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 65,970 65,970
hollësi Youth Employment and Entrepreneurship in Kosovo-UNICEF N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 130 - POLITIKAT E POPULLSISË / PROGRAMET DHE SHËNDETËSIA RIPRODHUESE Kosova 51,731.92
hollësi Increasing the Footprint of the Joint History Project as a Strong Tool for Reconciliation N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 14/11/2010 70,000 70,000
hollësi ECONET V - Training Firm Network and Economic Orientation of Professional Schools in SEE Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agjencia Austriake për Zhvillim 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2009 210,000 210,000
hollësi Building Quality, Knowledge & Skills for Social and Economic Development - Support to Reforms of Higher Education in Kosovo 2008-2011 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Universiteti i Prishtinës Agjencia Austriake për Zhvillim 110 - EDUKIMI Kosova 30/06/2011 833,300 813,859
hollësi Civil Military Cooperation: CIMIC Small project fund N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Suhareka 28/02/2010 250,000 250,000
hollësi Centre for the Protection and Rehabilitation of Women and Children in Gjilan/Gnjilane, Phase II N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Gjilan 31/12/2009 225,000 225,500
hollësi Roma, Ashkali, Egyptians (RAE) and Integration Project (RAE-HIP) in Gjakova-Djakovica - Phase II Caritas- Zvicër Agjencia Austriake për Zhvillim 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Gjakova 31/05/2013 250,000 250,000
hollësi Special training for public administration from Southeastern Europe, Danube and Black Sea region Qeveria e Kosovës Agjencia Austriake për Zhvillim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2013 30,000 30,000
hollësi Rural Water and Sanitation Support, South-Eastern Kosovo, Phase II N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Gjilan, Suhareka 31/12/2009 575,000 517,923

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,177,826,690.312,440,440,153.81