kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 1-10 nga 3583
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacionirenditje në ngjitje Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Municipal Competitiveness Index (MCI) II N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Viti, Suhareka, Skënderaj, Shtime, Shterpca, Ranillug, Rahovec, Prizren, Prishtina, Podujeva, Peja, Partesh, Obiliq, Novobërda, Mitrovica Veriore , Mitrovica, Mamusha, Malisheva, Lipjan, Leposaviq, Kllokot, Klin, Kaçanik, Kamenica, Junik, Istog, Hani i Elezit, Graçanica, Gjakova, Fushë Kosova, Ferizaj, Dragash, Deçan 115,342.56 115,339.9
hollësi DEMOS - Decentralisation and Municipal support Phase II Komuna e Ferizajit, Komuna e Fushë Kosovës, Komuna e Gjakovës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Gllogovcit, Komuna e Graçanicës, Komuna e Hanit të Elezit, Komuna e Istogut, Komuna e Junikut, Komuna e Kaçanikut, Komuna e Klinës, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Lipjanit, Komuna e Malishevës, Komuna e Mamushës, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Obiliqit, Komuna e Parteshit, Komuna e Pejës, Komuna e Podujevës, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit, Komuna e Rahovecit, Komuna e Shtimes, Komuna e Skënderajt, Komuna e Suharekës, Komuna e Vitisë, Komuna e Vushtrrisë, Komuna e Zubin Potokut, Komuna e Deçanit, Komuna e Dragashit , Komuna e Kamenicës, Komuna e Kllokotit, Komuna e Novobërdës, Komuna e Ranillugut, Komuna e Shtërpcës Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Viti, Suhareka, Skënderaj, Shtime, Shterpca, Ranillug, Rahovec, Prizren, Prishtina, Podujeva, Peja, Partesh, Obiliq, Novobërda, Mitrovica Veriore , Mitrovica, Malisheva, Lipjan, Leposaviq, Kllokot, Klin, Kaçanik, Kamenica, Junik, Istog, Hani i Elezit, Graçanica, Gllogovc, Gjilan, Gjakova, Fushë Kosova, Ferizaj, Dragash, Deçan 31/08/2022 2,134,266.72 1,600,700.04
hollësi IPA 2008 - Municipal Social and Economic Infrastructure Ministry of Local Government and Administration Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Viti, Suhareka, Skënderaj, Shtime, Shterpca, Rahovec, Prizren, Prishtina, Podujeva, Peja, Partesh, Obiliq, Novobërda, Mitrovica, Mamusha, Malisheva, Lipjan, Leposaviq, Klin, Kaçanik, Kamenica, Junik, Istog, Hani i Elezit, Graçanica, Gllogovc, Gjilan, Gjakova, Fushë Kosova, Ferizaj, Dragash, Deçan 14/09/2012 2,491,000 2,307,863
hollësi EU Community Stabilization Programme (EU-CSP) I and II phase Ministria për Komunitete dhe Kthim Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Viti, Suhareka, Skënderaj, Shterpca, Ranillug, Rahovec, Prizren, Prishtina, Peja, Partesh, Obiliq, Novobërda, Mitrovica Veriore , Mitrovica, Mamusha, Lipjan, Leposaviq, Kllokot, Klin, Kamenica, Istog, Graçanica, Gjilan, Gjakova, Fushë Kosova, Ferizaj, Dragash 4,731,985.64 4,414,086.19
hollësi Democratic Effective Municipalities Initiative (DEMI) N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, Qeveria e Kosovës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Suhareka, Shterpca, Ranillug, Rahovec, Prizren, Peja, Partesh, Novobërda, Mitrovica Veriore , Mitrovica, Mamusha, Malisheva, Leposaviq, Kllokot, Kaçanik, Kamenica, Junik, Istog, Graçanica, Gjilan, Deçan 17,585,897.2 17,698,542.33
hollësi Eu Beautiful Kosovo I Ministry of Labor and Social Walfare Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Skënderaj, Rahovec, Prizren, Prishtina, Peja, Partesh, Obiliq, Novobërda, Mitrovica, Malisheva, Leposaviq, Kllokot, Klin, Kaçanik, Kamenica, Junik, Hani i Elezit, Graçanica, Gllogovc, Gjakova 31/12/2013 5,336,822 5,334,494
hollësi IPA 2012 - Civil Society Facility - Strengthemimg Social Inclusion and Economic Empowerement of marginalized groups in Mitrovice/a N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Skënderaj, Mitrovica Veriore , Mitrovica, Leposaviq, Kosova 443,408 424,549
hollësi Agriculture Development / Social Development Programme in Kosovo N/A Beneficiary Organization Finlanda 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE, 311 - BUJQËSI Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Skënderaj, Mitrovica Veriore , Mitrovica, Leposaviq 31/12/2010 1,200,000 1,200,000
hollësi IPA 2010 - Operational support to the Regional Development Agency - North N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Skënderaj, Mitrovica Veriore , Mitrovica, Leposaviq 20/06/2013 159,900 147,535
hollësi Fostering Good Governance and Inclusive Development in Northern Kosovo Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Suedia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET, 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Zveçan, Zubin Potok, Vushtrria, Skënderaj, Mitrovica Veriore , Mitrovica, Leposaviq 204,252.75 110,206.78

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,036,633,822.882,496,771,409.82