kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 11-20 nga 3526
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Youth Multi-ethnic Assembly - Phase 2 N/A Secondary Beneficiary Organization Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Rahovec 14,040 14,040
hollësi Youth multi-ethnic Assembly N/A Secondary Beneficiary Organization Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Rahovec 14,040 14,040
hollësi Youth in Mitrovica/ë for a Democratic Society Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve në Kosovë Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Mitrovica Veriore 15/03/2013 26,994 14,996
hollësi Youth in Action World Vision Austria Agjencia Austriake për Zhvillim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 24,600 10,392
hollësi Youth Forum for Euro-Atlantic Integration N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 31/12/2012 4,993.32 5,052.37
hollësi Youth Forum for Cities in Transition Conference N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Mitrovica 31/12/2013 9,989.27 9,990.5
hollësi Youth Entrepreneurship and Business Development Ministry of Culture Youth and Sports Bashkëpunimi Italian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 656,900 516,430.82
hollësi Youth Employment Promotion in Kosovo (YEPiK) Ministry of Labor and Social Walfare Qeveria Gjermane 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 31/03/2017 1,000,000 1,000,000
hollësi Youth Employment and Entrepreneurship in Kosovo-UNICEF N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 130 - POLITIKAT E POPULLSISË / PROGRAMET DHE SHËNDETËSIA RIPRODHUESE Kosova 51,731.92
hollësi Youth Employment and Entrepreneurship in Kosovo Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët Agjencia Austriake për Zhvillim 110 - EDUKIMI Kosova 723,150 723,150

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,101,413,597.762,398,980,122.95