kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 11-20 nga 3519
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Daterenditje në ngjitje Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Continued support to the Roma, Ashkalia and Egyptian communities 2018-2021 Komuna e Mitrovicës, Komuna e Zveçanit Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Mitrovica, Mitrovica Veriore , Zveçan 30/09/2022 2,774,546.74 533,566.68
hollësi DEMOS - Decentralisation and Municipal support Phase II Komuna e Ferizajit, Komuna e Fushë Kosovës, Komuna e Gjakovës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Gllogovcit, Komuna e Graçanicës, Komuna e Hanit të Elezit, Komuna e Istogut, Komuna e Junikut, Komuna e Kaçanikut, Komuna e Klinës, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Lipjanit, Komuna e Malishevës, Komuna e Mamushës, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Obiliqit, Komuna e Parteshit, Komuna e Pejës, Komuna e Podujevës, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit, Komuna e Rahovecit, Komuna e Shtimes, Komuna e Skënderajt, Komuna e Suharekës, Komuna e Vitisë, Komuna e Vushtrrisë, Komuna e Zubin Potokut, Komuna e Deçanit, Komuna e Dragashit , Komuna e Kamenicës, Komuna e Kllokotit, Komuna e Novobërdës, Komuna e Ranillugut, Komuna e Shtërpcës Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Deçan, Dragash, Ferizaj, Fushë Kosova, Gjakova, Gjilan, Gllogovc, Graçanica, Hani i Elezit, Istog, Junik, Kamenica, Kaçanik, Klin, Kllokot, Leposaviq, Lipjan, Malisheva, Mitrovica, Mitrovica Veriore , Novobërda, Obiliq, Partesh, Peja, Podujeva, Prishtina, Prizren, Rahovec, Ranillug, Shterpca, Shtime, Skënderaj, Suhareka, Viti, Vushtrria, Zubin Potok, Zveçan 31/08/2022 2,134,266.72 1,067,133.36
hollësi 2019/414-172 - Advancing Capacities for child rights N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/08/2022 189,774 87,354
hollësi IPA/2019/ 413-143 - EU Integration Support Facility N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 17/08/2022 981,500 196,300
hollësi IPA 2016 - 2018/404641 and 2018/404-645 - Cultural Route ''on the trail of Mother Teresa'' N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/07/2022 294,077 69,260
hollësi Core support to Kosovo Foundation Cultural Heritage without Borders (CHwB Kosovo) Ministry of Culture Youth and Sports Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Deçan, Gjakova, Istog, Klin, Kosova, Peja 30/06/2022 2,582,462.73 1,376,602.03
hollësi 2019/412-144 (Supporting Durable Solutions for Collective Centre Residents in Kosovo - Phase II) Komuna e Graçanicës, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Zveçanit Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 2,499,475 765,956
hollësi 2019/414-002 (EU-Community Stabilisation Programme Phase IV (EU-CSP IV) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 986,325
hollësi 2019/414-167 - Mobilizing media and CSOs to support the right to informaiton regarding missing persons in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 100,000
hollësi 2019/414-237 - Innovation for resilient media and citizen engagement N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 173,831

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,099,050,599.412,363,594,622.55