kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 11-20 nga 3519
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)rendit në zbritje
hollësi IPA 2009 - Support Measures and Technincal Assistance Facility I (GTAF) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 3,125,000
hollësi IPA 2009 - Support Measures and Technincal Assistance Facility II N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 7,200,000
hollësi ICITAP - Non-Pass Through Evidence Storage Lockers N/A Beneficiary Organization Departamentit amerikan i Drejtësisë 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Ferizaj, Gjilan, Mitrovica, Peja, Prishtina, Prizren 488,593.2
hollësi Development of Agricultural Capacity in Kosovo Agjencioni Pyjor i Kosovës, Instituti bujqësor i Kosovës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Mamushës, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar 311 - BUJQËSI, 312 - PYLLTARI Kosova 400,000
hollësi IPA 2012 - Improving the approximation of laws and coherence of the legal framework - Supply Contract N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 200,000
hollësi IPA 2012 - Support to Witness Protection N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 500,000
hollësi IPA 2012 - Upgrade of Kosovo’s Transmission System Infrastructure N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 3,500,000
hollësi EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights)- 2012 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 900,000
hollësi IPA 2013 - Supply of equipment for rendering plant N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 3,000,000
hollësi IPA 2013 - Rural Grant Scheme N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 4,000,000

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,095,615,599.412,360,807,665.69