kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 21-30 nga 3519
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Daterenditje në ngjitje Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi 2019/414-121 -Education for all - Fulfilling the Rights of Children and Adolescents with Special Needs and from Vulnerable Communities N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 200,000 66,404
hollësi 2019/414-128 - Mobilizing media and CSOs to support the right to informaiton regarding missing persons in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 100,000 72,963
hollësi IPA 2016 - 2018/402-516 - EU Support to the Kosovo Competition Authority and the State Aid Commission N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË Kosova 14/05/2022 2,998,000 1,004,193
hollësi Water Security and Canal Protection Project Qeveria e Kosovës Banka Botërore 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 30/04/2022 542,997.87
hollësi Support for improving policy development in Kosovo 2016-2019 Zyra e Kryeministrit Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2021 3,201,400.08 1,734,091.71
hollësi Decentralization and Municipal Support (DEMOS) phaseII Mitrovica North Administrative Office, Komuna e Ferizajit, Komuna e Fushë Kosovës, Komuna e Gjakovës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Gllogovcit, Komuna e Graçanicës, Komuna e Hanit të Elezit, Komuna e Istogut, Komuna e Junikut, Komuna e Kaçanikut, Komuna e Klinës, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Lipjanit, Komuna e Malishevës, Komuna e Mamushës, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Obiliqit, Komuna e Parteshit, Komuna e Pejës, Komuna e Podujevës, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit, Komuna e Rahovecit, Komuna e Shtimes, Komuna e Skënderajt, Komuna e Suharekës, Komuna e Vitisë, Komuna e Vushtrrisë, Komuna e Zubin Potokut, Komuna e Zveçanit, Komuna e Deçanit, Komuna e Dragashit , Komuna e Kamenicës, Komuna e Kllokotit, Komuna e Novobërdës, Komuna e Ranillugut, Komuna e Shtërpcës Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2021 10,424,724.87 6,392,484.82
hollësi 2019/414-257 - Solidifying the resilience of Kosovo's current and future journalists N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2021 317,570 204,474
hollësi 2018/402-253 - Promoting the global competitiveness of the roll forming industry in Kosovo in line with the principles of sustainable development N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 15/12/2021 36,975 29,580
hollësi IPA 2016/2018/402-246 - Strengthening Furniture Sector through New Technology, Certifications and EU Market Linkages N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 15/12/2021 238,853 232,209
hollësi Support to Agency for Gender Equality Qeveria e Kosovës Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/09/2021 1,721,256.22 891,384.94

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,099,050,599.412,363,594,622.55