kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 21-30 nga 3519
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)rendit në zbritje
hollësi IPA 2013 - Support to Waste Management in Kosovo: Support to the manufacturers of packaging materials N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 500,000
hollësi IPA 2013 - Support to dialogue and EU approximation N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 2,600,000
hollësi IPA 2013 - Support to Kosovo’s policy and strategic planning N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 2,200,000
hollësi IPA 2013 - Support to Kosovo Institute for Public Administration N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 300,000
hollësi IPA 2013 - Preparations for Decentralised Implementation System (DIS) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 1,000,000
hollësi IPA 2013 - Novoberde/NovoBrdo pilot project works N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 332 - TURIZËM Novobërda 1,000,000
hollësi IPA 2013 - Increase of competitiveness and export promotion N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË Kosova 2,000,000
hollësi IPA 2013 - ICT in Education-Phase II Service Contract N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 1,000,000
hollësi IPA 2013 - ICT in Education-Phase II Supply Contract N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 800,000
hollësi IPA 2013 - Support to Minority Communities: RAE Support Initiative II N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 1,530,000

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,099,050,599.412,363,594,622.55