kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 21-30 nga 3609
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR)rendit në zbritje Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Prishtina Insight Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese Norvegjia 220 - KOMUNIKIMI Prishtina 31/12/2008 11,000
hollësi Furnishment of SOC sites -Decani Monastery Manastiri i Deçanit Norvegjia 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Deçan 30/11/2008 10,000
hollësi Quality Education in Ferizaj Iniciativa për Progres Norvegjia 110 - EDUKIMI Ferizaj 30/04/2009 8,480
hollësi Purchase of plasm screen for Kosovo Police Policia e Kosovës Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 30/11/2008 834
hollësi RC Church Janjevo N/A Beneficiary Organization Norvegjia 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Lipjan 31/05/2009 10,000
hollësi Forum for Civic Initiatives Forumi për Iniciativa Qytetare Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 30/06/2009 6,590
hollësi Health - "Prevention of lead exposure in the vulnerable population in Northern Kosovo" N/A Beneficiary Organization Finlanda 120 - SHËNDETËSIA Leposaviq, Mitrovica Veriore , Zubin Potok, Zveçan 31/03/2014
hollësi ED - Local business support N/A Beneficiary Organization Norvegjia 321 - INDUSTRI Prishtina 31/12/2013 5,016.49
hollësi Building partnership for school development N/A Beneficiary Organization Norvegjia 110 - EDUKIMI Ferizaj 31/12/2009 6,950
hollësi Political and Economic Reports for Embassy N/A Beneficiary Organization Norvegjia 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 31/12/2009 3,846.93

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,513,373,903.982,451,507,167.61